givt_banner_full.jpg

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!

Aktuality

21. 10. 2016 :: Výsledky grantového řízení 2016

Komunitní nadace Tři brány v letošním grantovém řízení podpořila celkem 13 projektů ve dvou grantových programech. Celková částka činí 130 100 Kč. Zde je tabulka podpořených projektů.

14. 9. 2016 :: Cena Jana Hona 2016

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 12. ročník Ceny Jana Hona nesoucí jméno významného vyškovského rodáka, JUDr. Jana Hona, předválečného starosty města.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova.

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Podrobná pravidla a formulář k nominaci jsou k dispozici v sekci Pro žadatele.

Vyplněný formulář je nutno doručit na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz. Uzávěrka příjmu nominací je v pondělí 17. října 2016.

23. 6. 2016 :: Otevřené grantové řízení 2016

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2016, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 140 000 Kč. Podpořeny budou projekty v následujících programech:

1. AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce

2. AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury

3. AD VITAM - podpora ekologických projektů na Vyškovsku

Žádat o nadační příspěvek ve všech programech mohou tyto subjekty:

Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2016.

Vyplněnou žádost o nadační příspěvek je nutno doručit v písemné i elektronické podobě na adresu Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov, email: nadace@tribrany.cz nejpozději do 30. září 2016 do 16.00 hodin. V případě doručení poštou rozhoduje datum poštovního razítka. Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

6. 4. 2016 :: Úřední hodiny nadace

Komunitní nadace Tři brány oznamuje, že od 1. dubna 2016 jsou úřední hodiny kanceláře nadace následující:

Domluvit schůzku v jiném čase je možno na tel.: 603 798 031 nebo e-mailem nadace@tribrany.cz.

12. 10. 2015 :: Otevřené grantové řízení 2015

Komunitní nadace Tři brány udělila v letošním grantovém řízení 15 nadačních příspěvků v celkové výši 100 000 Kč. Z 22 podaných žádostí bylo podpořeno 7 v programu Tradice a 8 v programu Cesta. Všichni žadatelé budou v nejbližších dnech vyrozuměni elektronickou poštou. Zde je ke stažení přehled příjemců a podpořených projektů.

11. 9. 2015 :: 11. ročník Ceny Dr. Jana Hona

Před deseti lety, na podzim roku 2005, byla poprvé udělena Cena Jana Hona, nesoucí jméno významného vyškovského rodáka, předválečného starosty města JUDr. Jana Hona. Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. S myšlenkou udílení tohoto ocenění přišla Komunitní nadace Tři brány a dlouhodobým partnerem a také patronem se stalo Město Vyškov.

Za uplynulých 10 let bylo na udělení Ceny Jana Hona navrženo 57 mladých lidí a 2 hudební uskupení. Podoba odměny, kterou si držitelé odnášejí, prošla za tu dobu změnou z původní jednoduché keramické plakety až po dnešní dřevěnou plastiku z dílny vyškovského sochaře Tomiše Zedníka. Součástí ocenění je také finanční odměna z dotace města Vyškova.

Komunitní nadace Tři brány nyní vyhlašuje již 11. ročník Ceny Jana Hona. Nominace můžete podávat do středy 21. října 2015, a to písemnou formou na adrese Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz.

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou ke stažení podrobná pravidla a formulář k nominaci ve formátu OpenDocument a Ms Word.

27. 7. 2015 :: Výroční zpráva za rok 2014

Dovolujeme si vás upozornit, že je k dispozici ke stažení Výroční zpráva za rok 2014.

16. 7. 2015 :: Změna úředních hodin

V pondělí 27. července jsou úřední hodiny nadace zrušeny z důvodu čerpání dovolené.

16. 7. 2015 :: Otevřené grantové řízení 2015

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2015, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 100 000 Kč. Podpořeny budou projekty v následujících programech:

1. CESTA – podpora veřejně prospěšných projektů malých neziskových organizací (spolků).

2. TRADICE – podpora projektů v oblasti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit

Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2015.

Vyplněnou žádost o nadační příspěvek je nutno doručit na adresu Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov a současně elektronickou verzi žádosti na emailovou adresu nadace@tribrany.cz nejpozději do 15. září 2015 do 16.00 hodin. V případě doručení poštou rozhoduje datum poštovního razítka. Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

11. 2. 2015 :: Plápolání v kapli

Komunitní nadace Tři brány a Muzeum Vyškovska Vás srdečně zvou na Plápolání v kapli.

V pondělí 16. února 2015 od 15:30 do 18:00 hodin v kapli Sv. Anny na ul. Dukelská 6 ve Vyškově.

Přijďte zažehnout plamínek svíčky na důkaz své lásky či přátelství, přiveďte svého partnera, rodinu či přátele a vychutnejte si společně romantickou atmosféru kaple Sv. Anny, ochránkyně matek a manželství.

Podpoříte sbírku na obnovu zahrady za kaplí Sv. Anny. vstupným v minimální hodnotě 5,- Kč Čajová svíčka v ceně vstupného.

5. 1. 2015 :: PF 2015

5. 1. 2015 :: Cena Jana Hona 2014

Ve středu 10. prosince byly v obřadní síni vyškovské radnice slavnostně předány Ceny Jana Hona za rok 2014.

Tento projekt vznikl v roce 2005 ve spolupráci Komunitní nadace Tři brány a Města Vyškova, které jej podporuje jak finančně, tak poskytnutím prostor obřadní síně. Za uplynulých 10 let bylo na udělení Ceny Jana Hona navrženo 57 mladých lidí a 2 hudební uskupení. Každoročně je tak při této příležitosti připomenuta památka Dr. Jana Hona, předválečného starosty města Vyškova, činorodého člověka a občana.

V letošním roce bylo na toto ocenění nominováno 5 kandidátů, 3 hoši a 2 dívky.

Daniel Navrátil – 19 let, student Střední odborné školy Sochorova ve Vyškově. Vyučil se jako instalatér, nyní pokračuje v nástavbovém maturitním studiu, obor podnikání. Reprezentoval školu na mnoha soutěžích u nás i v zahraničí, letos v rakouském Zistesdorfu získal 2. místo a v maďarském Szegesféherváru vybojoval 1. místo.

Monika Němcová – 20 let, absolventka vyškovského Gymnázia, studentka Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Od 10 let se věnuje jezdectví a aktivitám s ním spojeným v jezdecké škole DDM Vyškov, později získala jezdeckou licenci a vzorně reprezentovala na jezdeckých soutěžích DDM Vyškov a Jezdecký sportovní klub Vyškov. Nyní již šestým rokem působí v jezdecké škole jako instruktorka, ve svých 19-ti letech získala cvičitelskou licenci. Své znalosti a dovednosti obětavě předává účastníkům jezdeckých, pobytových a zážitkových programů DDM Vyškov.

Ondřej Šperka – 21 let, student Ekonomiky a procesního managementu. Je členem Junáka, skautského střediska ve Vyškově. Ondřej zastává funkci výchovného zpravodaje a je iniciátorem vzniku roverského kmene (dospívající ve věku 15-25, kteří nejsou aktivními vedoucími u oddílů). Podněcuje výchovnou činnost v oddílech a motivuje a inspiruje mladé vedoucí při jejich práci s mladšími členy. Je součástí týmu vyškovského rádcovského kurzu a týmu organizátorů extrémního závodu dvojic Vyškovská 50.

Luboš Vozdecký – 19 let, student oktávy A Gymnázia ve Vyškově. Dne 23. 9. 2014 Luboš Vozdecký převzal od Evropské komise ve Varšavě prestižní cenu pro nejlepšího mladého vědce v Evropě. Je v pořadí teprve druhým mladým vědcem z České republiky, který byl takto oceněn. Luboš Vozdecký se fyzice věnuje po celou dobu studia na gymnáziu, kdy školu úspěšně reprezentoval ve fyzikálních olympiádách a zvítězil v celostátním kole SOČ, a to s prací na téma Experimentální studium valivých pohybů. Jeho největším úspěchem je 1. místo v mezinárodním kole soutěže EU pro mladé vědce EUCYS. Ve své odborné práci v oboru fyziky se zabýval různými aspekty valivých pohybů.

Barbora Zourková – 15 let, studentka Gymnázia v Bučovicích je dobrovolnicí ve Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, kde již mnoho let nezištně pomáhá v provozu hiporehabilitace. I přes svůj nízký věk je vzorem mnoha dětí z jezdeckého kroužku, se kterými tráví téměř každé volné odpoledne i víkendy. Pravidelně pomáhá v dalších volnočasových aktivitách sdružení, příměstských táborech, při dnech otevřených dveří. Poslední tři roky během letních prázdnin se sdružením odjíždí na rekondiční pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, kde se aktivně podílí také na programu pro děti.

Hlasováním poroty prošli z nejvyšším počtem hlasů Luboš Vozdecký (cenu převzal jeho dědeček Luboš Vozdecký), Barbora Zourková a Ondřej Šperka, kteří převzali plastiku z dílny vyškovského sochaře Tomiše Zedníka, pamětní diplom a finanční odměnu z grantu města Vyškova.

Gratulace patří všem nominovaným, kteří svou činností a úspěchy mohou být motivací a příkladem pro další mladé lidi.

Starší události