Archiv pro měsíc: Září 2017

Cena Jana Hona 2017

Nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací na Cenu Jana Hona 2017.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let. Je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, v mimoškolní nebo zájmové činnosti, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost, za prokázanou osobní statečnost nebo obětavost ve prospěch jiných. Podmínkou nominace je bydliště a působiště nominované osoby ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Důvod nominace nesmí být starší jednoho roku

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Nominace musí být podána na předepsaném formuláři. a doručena do kanceláře nadace jak elektronicky tak písemně nejpozději do 20. října 2017.

Vyplněný formulář zašlete prosím na adresu: Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 68201 Vyškov a současně zašlete v elektronické podobě na email nadace@tribrany.cz.