Archiv pro měsíc: Prosinec 2017

Cena Jana Hona 2017

Ve středu 15. listopadu 2017 byli v obřadní síni vyškovské radnice jako každoročně slavnostně vyhlášeni držitelé Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány probíhá již od roku 2005 za stálé finanční podpory Města Vyškova. Letos ocenění získali tito mladí lidé:

Oldřich Kupka

19-letý student 1. ročníku Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Základy strojního inženýrství. Oldřich je úspěšným absolventem vyškovského gymnázia, které po celou dobu studia reprezentoval v mnoha matematických, fyzikálních a počítačových soutěžích. Mezi jeho nejlepší výsledky ze školního roku 2016-2017 patří vynikající umístění ve Fykosím fyziklání, a to 1. místo v ČR kategorie C a 4. místo v ČR kategorie B, soutěž Náboj – 4. místo na Moravě v kategorii B, Internetová matematická olympiáda – 17. místo v ČR a SR. Skvělých úspěchů dosáhl také v individuálních soutěžích. Vyhrál krajské kolo SOČ a v celostátním kole obsadil 12. místo.

Olda má navíc úctyhodnou sbírku mimoškolních aktivit. V tomto roce pracoval jako tutor na adaptačních kurzech pořádaných střediskem volného času Maják Vyškov. O prázdninách byl vedoucím na výcvikovém táboře sportovní gymnastiky a věnoval se práci pro seniory v nemocnici ve Vyškově. Je chovatelem exotického ptactva, doma má 11 voliér.

Hlavním rysem jeho povahy je ochota komukoliv poradit a pomoci. Je skromný, milý a přátelský. Oldřicha Kupku nominovala jeho bývalá učitelka fyziky na gymnáziu Mgr. Milana Alánová.

Monika Kuncová

18-letá studentka vyškovského gymnázia již třetím rokem pracuje jako pomocná trenérka nejmenších sportovců v atletice Orla Vyškov . V tomto roce se přihlásila na absolvování trenérky atletických přípravek do Prahy. Monika i přes svoje studentské povinnosti bere roli trenérky zodpovědně a pravidelně chodí na tréninky, kde svoje sportovní zkušenosti předává malým Orlíkům. Monice patří poděkování za to, že děti učí nejen běhat a skákat, ale že jim předává lásku k trvalému sportování a vede je k fair play. Je štědrou dárkyní svého volného času, který dobrovolně nabízí malým sportovcům. Sama sportuje, a reprezentuje na atletických závodech Orel Vyškov.

Monika je obětavá, skromná a spravedlivá.  Drží slovo a ostatní se na ni mohou spolehnout. Těmito svými vlastnostmi může být vzorem pro ostatní. Moniku Kuncovou na ocenění navrhla Anna Málková, vedoucí trenérka Orla Vyškov

Martin Soldán

25 let, je členem a zástupcem vedoucí skautského střediska Vyškov. Martin přezdívaný Otík je členem skauta od roku 2000. Je velmi aktivním člověkem a nebojí se zodpovědnosti. To dokazuje zejména jeho přístup k řešení nenadálých situací a neatraktivních úkolů – je vždy ochoten pomoci a schopen přijít s řešením. V případě potřeby se nebojí obětovat vlastní volný čas a dotáhnout věci ke zdárnému konci. Pravidelně připravuje schůzky pro oddíl vlčat, víkendové výpravy do okolí a podílí se na  organizaci letního tábora.

Martin se také dlouhodobě věnuje vzdělávání mladých skautů ve věku 12-15 let, jako součást týmu Vyškovského rádcovského kurzu, který připravuje mladé skauty na vedení dětí. V letošním roce se stal vůdcem celého kurzu, jenž navštěvují skauti nejen z Vyškova, ale i z Jihomoravského a okolních krajů. Sám se také účastní vzdělávacích kurzů, které jsou samozřejmostí pro vedení oddílu. Jako každý skaut či skautka, která se podílí na vedení dětí, je bez nároku na finanční odměnu vzorem pro děti.

Martin je veselá kopa, snílek a dříč. Díky jeho neustálému optimismu a energii je v jednom kuse obklopen lidmi, kterým se zájmem naslouchá, ale které i sám inspiruje. Při práci s malými vlčaty v sobě dokáže probudit hravé dítě a být tak opravdovým učitelem, kamarádem a příkladem pro mladší generaci. Martin je absolventem Fakulty Podnikatelské na VUT v Brně a nyní pracuje v oblasti elektrotechnologií. Martina Soldána nominovala Eva Čtvrtníčková, vedoucí skautského střediska Vyškov

Ocenění

Odměny laureátům předali nositelé tohoto ocenění z let 2012 a 2013 Dalimil Ševčík, Helena Dvořáková a Jiří Hořava. Zde je několik slov o nich:

Dalimil Ševčík cenu získal v roce 2013 za studijní úspěchy a hudební talent. Dalimil je v současnosti studentem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor estetika a na konzervatoři studuje obor klavír. Pracovně působí jako korepetitor sboru, učitel klavíru a akordeonu na ZUŠ Vyškov.

Helena Dvořáková byla kandidátkou na Cenu Jana Hona v roce 2012 a v roce 2015 ji obdržela, a to za svou dlouholetou činnost ve vyškovském středisku Junáka. Helena pracuje v marketingu menší firmy v Ivanovicích, která distribuuje svíčky a kosmetiku z celého světa do ČR. Stále se věnuje skautingu, a to ve stejném, ne-li větším nasazení než dříve.

Jiří Hořava je jedním ze dvojice, která cenu získala v roce 2012 jako tým, a to za výjimečnou řemeslnou zručnost v oboru instalatér. Jiří byl po vyučení zaměstnán nakrátko u jedné brněnské firmy jako instalatér, svářeč, poté další 4 roky působil ve stejném pracovním zařazení ve firmě Trasko a v dubnu tohoto roku začal podnikat v oboru. Aktivně hraje fotbal a hokej.

Letos Komunitní nadace Tři brány udělila navíc Cenu nadace, a to slečně Andree Kubesové za její obětavou práci s dětmi v rámci SVČ Maják.

Andrea Kubesová

21 let, je vychovatelkou ve školní družině na ZŠ Tyršova ve Vyškově a současně studentkou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Po celý rok se aktivně zapojuje do akcí pro děti a mládež pořádaných Střediskem volného času Maják Vyškov. Již pět let trénuje pod SVČ Maják kroužek mažoretek Angelin, a to kategorii kadetek 8 -14 let a přípravku pro malé děti ve věku 3 -7 let. Většinu volného času se tedy věnuje pravidelnému vedení a choreografii těchto kroužků. Dále organizuje několik vícedenních tanečních soustředění ročně. Její svěřenkyně pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků a úspěšně reprezentují kroužek na mezinárodních soutěžích.

Andrea je několikanásobnou mistryní a vicemistryní ČR s postupem a účastí na mistrovství Evropy. Patří jí 3. místo a titul II. vicemistryně Evropy pro rok 2010 a 2011.

Kroužek pod jejím vedením získal 1. místo a titul mistryně ČR 2016 v kategorii kadetek, 3. místo a titul II. vicemistryně ČR 2016 v kategorii děti duo pom a dále umístění na stupních vítězů v kategoriích kadetky duo pom a kadetky velká formace na Mistrovství Evropy v Maďarsku v roce 2016.

Andrea vykonává svoji pedagogickou a odbornou práci v kroužku zodpovědně a svědomitě, o čemž svědčí zájem dětí o kroužek a také řada úspěchů v soutěžích. Svým svěřenkyním je vzorným příkladem. Andreu Kubesovou nominovala Magda Musilová ze Střediska volného času Maják Vyškov.

Ocenění ve formě dřevěné plastiky se symbolem tří bran Andree předal její autor, pan Tomiš Zedník. Slavnostní udílení cen zpestřil svou hrou na akordeon teprve 10letý Jonáš Černý, žák ZUŠ ve Vyškově. Letos se konal již 13. ročník projektu. Za dobu jeho trvání bylo odměněno celkem 44 mladých lidí, 38 jednotlivců, 1 hudební uskupení a jedna dvojice. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na zdařilém průběhu odpoledne podíleli.