Archiv pro měsíc: Červen 2023

Grantová výzva 2023

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2023, ve které bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 200 000 Kč. Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. 

Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s aktuálními Grantovými pravidly.

Zde je k dispozici ke stažení formulář Žádosti o nadační příspěvek.

Uzávěrka příjmu žádostí je 29. září 2023 v 16.00 hodin.