Archiv pro měsíc: Červenec 2024

Grantová výzva 2024

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2024, ve které bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 200 000 Kč. Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby nepodnikající

Do grantového řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu, které jsou v souladu s aktuálními Grantovými pravidly.

Zde je k dispozici formulář Žádosti o nadační příspěvek pro organizace.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. září 2024.