Archiv rubriky: Nezařazené

MONETA darovala tablety pro distanční výuku dětí

Komunitní nadace Tři brány zareagovala na prosbu sociální pracovnice městského úřadu ve Vyškově o pomoc s pořízením počítačů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které nemají k dispozici vhodnou techniku pro distanční výuku. Požádali jsme společnost MONETA Money Bank a.s., kde nám obratem vyšli vstříc a darovali 5 ks nových tabletů zn. LENOVO. Tablety jsme předali dětem z rodin samoživitelů a rodin jinak sociálně znevýhodněných, které neměly vhodnou nebo vůbec žádnou techniku pro spojení se školou. Kontakty na tyto rodiny zprostředkoval sociální odbor Městského úřadu ve Vyškově a Sdružení PIAFA ve Vyškově, z.s. jako poskytovatel sociálních služeb.

Věříme, že tablety dětem umožní účastnit se pravidelně distanční výuky a díky tomu dosáhnout lepších výsledků ve škole. Velký dík patří společnosti MONETA Money Bank, a.s. za vstřícné jednání.

Cena Jana Hona 2018

Ve středu 21. listopadu byli v obřadní síni vyškovské radnice již po čtrnácté slavnostně vyhlášeni držitelé Ceny Jana Hona. Letos bylo na toto ocenění nominováno 6 mladých lidí z Vyškovska, 4 dívky a 2 chlapci. Všichni naplnili podmínky nominace, neboť vynikají mezi svými vrstevníky mimořádnými úspěchy ve studiu, umění či vědě, výjimečnou řemeslnou dovedností nebo statečností a obětavostí ve prospěch jiných. Hlasováním poroty prošli s nejvyšším počtem hlasů tito tři kandidáti:

Eva Olejníčková – studentka oboru zdravotnické lyceum, která poskytla člověku nalezenému na ulici v bezvědomí neodkladnou první pomoc a zachránila mu tím život.

Michal Skácel – student SOU a SOŠ ve Vyškově, který cenu získal za výjimečné úspěchy na celostátních i mezinárodních soutěžích odborných dovedností, konkrétně v oboru instalatér.

Pavlína Sotolářová – studentka oboru zdravotnický asistent, která je zapojena do dobrovolnického programu vyškovské pobočky organizace ADRA. Jako jedna z prvních dobrovolnic pravidelně dochází do domova pro seniory, kde pomáhá vyplnit a zpříjemnit volný čas seniorů.

Na cenu Jana Hona byla dále nominována Veronika Babyrádová za výjimečné úspěchy ve studiu a vědě, Eva Grmelová za dobrovolnictví v Paprsku a Jan Šebesta za svou práci s malými skauty. Všichni jmenovaní mohou být příkladem pro další mladé lidi a nominaci si právem zasloužili. Všem srdečně blahopřejeme!