Archiv pro měsíc: Listopad 2019

Udílení Cen Jana Hona za rok 2019

Ve středu 20. listopadu proběhlo v obřadní síni vyškovské radnice slavnostní předávání Cen Jana Hona za rok 2019. Každoroční vyvrcholení projektu, jehož smyslem je podpořit a vyzdvihnout příklady mladých lidí, kteří jsou mimořádně talentovaní v umění či vědě, vynikají svými studijními výsledky, nebo nezištně věnují svůj volný čas druhým. Ocenění uděluje Komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s Městem Vyškov, které projekt finančně podporuje.

Každoročně si u této příležitosti připomínáme památku Dr. Jana Hona a jeho osobnost, která je nedílně spjata s vyškovskou historií. 

Také ale bývá při tomto setkání připomenut 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, v jehož čele vždy stáli především mladí lidé. Letos navíc slavíme 30.výročí „sametové“ revoluce, proto i dřevěné plastiky od vyškovského sochaře Tomiše Zedníka, které laureáti ceny obdrželi, nesly symbol 30 let svobody.

Nominováno na ocenění bylo 7 mladých lidí, 5 dívek a 2 chlapci. Cenu získali:

Vojtěch Drábek, letošní absolvent gymnázia ve Vyškově, nyní student Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, za úspěšnou reprezentaci školy vmnoha soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl v soutěži CanSat, kdy se svým týmem setrojil a naprogramoval miniaturní satelit, který dokáže odesílat data z výšky 500 až 1500 m.

Václav Procházka, žák čtvrtého ročníku oboru strojírenství na SOŠ Sochorova ve Vyškově, za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a zapojení do projektu Přeshraniční spolupráce, kde se podílel na vytvoření zvukové stopy k videosnímku o výuce Technického kreslení v anglickém jazyce.

Tereza Přibylová, učitelka na 2. stupni ZŠ a studentka MU. Ocenění získala za svou nezištnou práci ve vedení 7. oddílu světlušek vyškovského skautského střediska, kde se věnuje už více než 8 let děvčatům – světluškám, připravuje pro ně program, jedno- i vícedenní výpravy a akce oddílu včetně letního tábora. 

Dále byly na ocenění navrženy Tereza Trávníčková, Andrea Kubesová, Martina Kuncová a Kristýny Štofková.