Otevřená grantová výzva pro rok 2022

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2022

Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty v oblasti komunitní spolupráce, rozvoje venkova, kultury, vzdělávání, ekologie, sociálních služeb a další. Zde je ke stažení formulář žádosti.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 200 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s Grantovými pravidly pro rok 2022.

Uzávěrka příjmu žádostí je ve pátek 30. září 2022