Výsledky grantového řízení 2019

Komunitní nadace Tři brány přidělila nadační příspěvky 17 dobročinným projektům v celkové výši 150 000 Kč. Výsledky grantového řízení najdete v tabulce podpořených projektů. Všem podpořeným srdečně gratulujeme.