4. ročník benefičního běhu přinesl více než 800 000 Kč!

Přesně rok a 1 měsíc po svém zahájení byla 15. října 2020 ukončena sbírka pro Katku Talarovičovou, určená na úhradu nákladů spojených s léčbou cystické fibrózy. Už 4 měsíce po založení transparentního účtu se na něm sešla částka potřebná k zakoupení vibrační vesty, a to 319 329 Kč.

15. října Katka převzala šek na zbývající částku 491 735,45 Kč a peníze už putují na její účet. Věříme, že jí pomohou bojovat se zrádnou nemocí a mít tak dost energie na běhání za malým Radečkem.

Právě díky benefičnímu běhu, který se po jarním odkladu konal 13. září v Lulči, se podařilo sbírku naplnit a my děkujeme všem běžcům, dárcům i sponzorům v čele se společností LEAR Corporation a.s. a také celému organizačnímu týmu Běhám a pomáhám.