Výsledky grantového řízení pro rok 2020

Komunitní nadace Tři brány přidělila nadační příspěvky deseti dobročinným projektům v celkové výši 126 720 Kč. Výsledky grantového řízení najdete v tabulce podpořených projektů. Všem podpořeným srdečně gratulujeme!